Речник

Плацента

Обновена: 17-04-2012

Какво е Плацента?
На латински плацента означава сладкиш (торта). Към края на бременността плацентата действително прилича на голяма шуплеста торта с диаметър средно 20 сантиметра и дебелина от 2 до 3 сантиметра.
С помощта на своите въси плацентата е фиксирана в маточната кухина. Размяната на вещества се осъществява през плацентарната мембрана. Т. нар. плацентарна бариера отделя циркулиращата кръв на майката от тази на детето. Тя притежава обаче мембрани, които осигуряват обмяната на газове и хранителни вещества.
Общата повърхност на плацентарните въси (хориални въси) при завършилата своето развитие (зряла) плацента достига около 14 квад­ратни метра. Това представлява около 10 пъти по-голяма повърхност от тази на човешкото тяло. Диаметърът на плацентата е около 15’— 20 сантиметра, дебелината — 1,5 до 2,0 см, нейната маса е около 600 грама.
Със своите привеждащи и отвеждащи съдове пъпната връв осигу­рява транспорта на хранителни вещества към детето, както и отвеж­дането на отпадни продукти от осъществяващите се в развиващия се плод обменни процеси.
Плацентата образува хормони и ензими, които са необходими за развитието на детето, както и за правилното функциониране на обмя­ната в плацентата. какво е плацента и за какво служи

За какво служи Плацентата или Роля на плацентата
Първата роля на плацентата е да бъде истински завод за храни­телни продукти. Кръвта на плода получава кислород през мембраната, която обвива въсите. Плацентата е белият дроб на зародиша. Водата, както и повечето минерални соли преминават лесно през плацентата — по 3,5 литра на час в 35-ата седмица. Що се отнася до суровините, т. е. до храните, там нещата по – сложни. Захарите, мазнините и белтъците минават лесно. Що се отнася до останалите, плацентата трябва да ги преработи преди да ги асимилира. Тук отново се срещаме с понятието завод при това предвидлив завод — щом има изобилие от храна, той трупа запаси. Заводът тогава се уд­воява със склад, от който плодът може да се снабдява в случай на нужда.
Втората роля на плацентата е да бъде бариера, която подобно на митница спира някои елементи, а други пуска да преминат. Когато пре­пречва пътя на вредните фактори, тя изпълнява защитна роля. Така по­вечето микроби не могат да преминат през плацентата. За нещастие невинаги е така, могат да проникнат например микроби от чревната флора или спирохетата на сифилиса, която. може да премине след 19-ата седмица, паразити като токсоплазмата, много,вируси, които преминават без затруднение поради малкия си размер. Това например обяснява те­лесните недъзи (малформации) на плода вследствие на рубеолата (ко­гато майката се зарази в началото на бременността).

Раждане Секцио Видео

Предишна публикация

Comments

Comments are closed.

Още в Речник

еднояйчните близнаци

Еднояйчни близнаци

Общ възприет стереотип за еднояйчните близнаци е, че те са нещо като клонинги. Те действат еднакво, приличат ...
Речник
малка матка

Малка матка

Какво се има в предвид под малка матка? Когато едно момиче се роди с матка, която е ...
Здраве
простагландини

Простагландини

Какво е простагландини? Когато човек е ранен, в тялото му се задейства сложен процес на възпаление и ...
Речник