Високо Кръвно при Бременност

Какво е високо кръвно при бременност и в коя гестационна седмица от бременността може да се случи?
Ако сте страдали от високо кръвно налягане преди бременността или сте диагностицирани с такова преди  да достигнете до 20 гестационна седмица, то вие най–вероятно имате хронична хипертония, съпътстваща вашата бременност. Около 5 % от бременните жени са с тази диагноза.

Кръвното налягане е натискът, който кръвта под напрежение упражнява върху кръвоносната система и нейните съдове. За високо кръвно при бременността се приема такова в границите 140/90 или по–високо. При 160/110 вече говорим за тежка хипертония.

високо кръвно при бременност

Кръвното налягане може да варира, заради което вашият лекар може да го измери в различни времеви етапи и да представи усреднени стойности. Когато говорим за високо кръвно при бр