Медицински Отказ от Отговорност

Преди да използвате уебсайта Bremennost.bg трябва задължително да се запознаете с правилата за медицински отказ от отговорност!
Уебсайта Bremennost.bg предоставя здравна информация като частно намерение. Материалът, който се съдържа в него под формата на снимки и текст е само за информационни цели. Нищо в този сайт не е предназначено за медицинска диагноза или лечение. По никакъв начин Bremennost.bg не заменя консултация с лекар или компетентен медицински специалист за медицинска диагноза и/или лечение; или служи като одобрение за всяка медицинска практика, лекар, продукт или медицинско изделие. Не може да бъде дадена никаква гаранция за точността или пълнотата на информацията на този уеб сайт под каквато и да е форма – текст, снимки и програмен код на сайта. Информацията и/или функциите на сайта Bremennost.bg могат да включват технически грешки, печатни грешки, закъснения, пропуски или неточности. Периодично могат да се правят промени в информацията и функционалността, предоставени на всички уеб страници на домейна Bremennost.bg хостван на Superhosting.bg. Нашият екип не може да поеме отговорност за информацията и данните, съдържащи се в тези уеб страници, нито да поема отговорност за диагноза или лечение, направени въз основа на информацията в този уеб сайт. Потребителят на Bremennost.bg поема пълна отговорност и риск за правилното използване на информацията на тези уеб страници.

Трябва ясно да се разбере, че:
1. Няма диагноза или може да бъде дадена диагноза въз основа на уебсайта. Нищо, което да направя или не, трябва да се възприема като такова.

2. На този уебсайт не се правят опити да се излекува някое „състояние“. Нямаме претенции и не предполагаме каквито и да било твърдения, че се дават предложения за лечение на всяко условие. Ние не твърдим, че добавки или специфично лечение ще излекува всяко състояние, нито че целта му е да излекува всяко условие.

3. Не диагностицираме, предписваме, нито лекуваме болести. Не се опитваме да се намесваме по никакъв начин с медицинските съвети. Не мога да ви посъветвам за лекарството, което ви е даден от Вашия лекар. Посъветвайте се с Вашия лекар за съвет относно Вашето лекарство.

4. Не сме здравенни специалисти или лекари, и не се преструваме, че сме такива. Не лекуваме и не се грижим за медицински спешни случаи. Ако имате голяма болка или дискомфорт, трябва да потърсите медицински специалист за лечение и то веднага!

Екипът на уебсайта Bremennost.bg