Функция на Плацентата

За какво е нужна плацентата при бременност и каква е основната функция на Плацентата? Може да научите какво е плацента в предходна наша статия свързана с бременността, а именно – Плацента.

По време на бременност, много жени си задават въпроса „За какво е нужна Плацентата и каква е нейната функция“. При всички случай функцията на плацентата е важен и сложен процес в женският организъм по време на цялата бременност. Плацентата е системата, поддържаща живота на бебето. Външният слой има къси разклонения, подредени като при „чепка грозде“, които проникват в майчината тъкан. Плодът се храни именно чрез плацентата и нейната функция. Друга функция на плацентата е да дава на плода кислород и чрез нея да изхвърля отпадъчните си продукти след първите два месеца от бременността. Тънките стени на вилите разделят кръвообращението на плода от кръвта на майката, но през тях зародишът може да получава кислород и хранителни вещества и да изхвърля отпадъчния си продукт.
каква е функцията на плацентата