Ембрион

Какво е Ембрион?

Терминът ,,ембрион” буквално се превежда като ,,растящ вътре”. Ембрионът е зародишът в своят начален момент на развитие. След процесът, в който сперматозоидът успява да оплоди зрялата яйцеклетка, се получава т.нар зигота. След това започва един изключително бърз и интензивен процес на клетъчно делене и се образува ембрионът. При човешките същества ембрионът е индивидът, който се развива в следващите осем седмици след оплождането. Периодът е ембрионален именно в рамките на него се сформират голяма част от основните системи в тялото. Периодът е от изключително значение за по–нататъшното развитие на зародиша. Неправилно е да се бъркат термините ембрион с фетус, защото има съществена разлика между тях. Фетусът представлява вече оформен плод с формирани органи и завършена ортогенеза. Феталният период е последващ на ембрионалния и започва от деветата гестационна седмица след оплождането.

ембрион