Речник

Сперматозоид

Обновена: 17-11-2013

Какво е Сперматозоид
За да има оплождане, трябва да се намеси мъжката семенна клетка — сперматозоидът.
Сперматозоидът се отделя от мъжките полови жлези — тестикулите.
Между 11- и 12-ата година започна образуването на зрели спер­матозоиди, което продължава до късна възраст. От първичните по­лови клетки в стената на тестикуларните или семенни каналчета се образуват около 1000 милиона първични семенни клетки (сперматогонии) и вече посочените опорни клетки на Сертоли. Първичните семенни клетки, както всички клетки у мъжа, съдържат пълния хромозомен набор. У човека той се състои от общо 46 хромозоми, т.е. 23 хромозомни двойки. Първичните семенни клетки преминават през различни стадии на зрялост като се делят, преминават през сперматоцити в сперматиди, накрая в зрели сперматозоиди с по 23 хро­мозоми (22 автозоми и 1 полова (сексхромозома) — X у жената и Y у мъжа). Цялостният процес на развитие от първичната се­менна клетка до зрелия сперматозоид протича за около 72—96 дни.

Структура на Сперматозоидаструктура на сперматозоидаЗрелият сперматозоид по своя строеж е пригоден към определените му функции. Различават се глава, шийка, среден участък и опашка.
Дължината му е около 60-хилядна част от милиметъра, т.е. е около 200 000 пъти по-малка от яйцеклетката у жената.
Шийката служи като става между главата и средния участък и е дълга около 1 хилядна част от милиметъра. Непосредствено след това започва осовото камшиче, което преминава през целия сперматозоид.
В средния участък или тялото, което е с дължина 5—7 хилядна част от милиметъра, се намират източниците на енергия за придвижването на сперматозоида.
Опашката е най-дългата част (с дължина около 40 хилядна част от милиметъра). Тя завър­шва с много фини косъмчета. Средният участък и опашката имат плазмена обвивка, в която са разположени т.нар. микрозоми. Те при­тежават ензими, участвуващи в обмяната на семенната клетка. Зре­лите сперматозоиди се събират в лумена на семенното каналче, като биват все още пасивно придвижвани с помощта на различни меха­низми по посока на надсеменника, където настъпват допълнителни промени във връзка с узряването им.
Сперматозоидите започват да се придвижват самостоятелно едва след като по време на еякулацията се смесят с носещите енергия секрети от семенните мехурчета и простатната жлеза. Придвижването напред е вретенообразно и праволинейно. Само сперматозоидите, които се придвижват по този начин, са способни да оплождат.
Скоростта на сперматозоидите и тяхното придвижване е около 3 милиметра в минута. С това сперматозоидите изминават за минута около 60 пъти по-голямо раз­стояние от тяхната големина. Движението започва от главата и се предава на опашката. При поява на препятствия сперматозоидът се връща назад, за да се „хвърли“ отново напред.
Продължителността на движението се определя от наличното количество енергия, от средата и температурата. То е ограничено по време.

Гадене при Бременност

Следваща публикация

Comments

Comments are closed.

Още в Речник

еднояйчните близнаци

Еднояйчни близнаци

Общ възприет стереотип за еднояйчните близнаци е, че те са нещо като клонинги. Те действат еднакво, приличат ...
Речник
малка матка

Малка матка

Какво се има в предвид под малка матка? Когато едно момиче се роди с матка, която е ...
Здраве
простагландини

Простагландини

Какво е простагландини? Когато човек е ранен, в тялото му се задейства сложен процес на възпаление и ...
Речник
видеозон

Видеозон

Какво е видеозон? Видеозонът, още познат с термините – ехограф или ултразвук е вид изследване, което представя ...
Речник