Изследвания при бременност по здравна каса

Какви изследвания при бременност по здравна каса може да си направите?
В Република България – всяка бременна жена, която е здравно осигурена, може да се възползва от програмата ,,Майчино здравеопазване”. Чрез тази програма жените могат да се възползват от безплатни изследвания при бременност и консултации за проследяване на нормална бременност или рискова бременност и за навременно откриване на усложнения при майката и плода. Тя се простира от моментът на диагностициране на бременността до 42 дни след раждането на детето.

изследвания при бременност по здравна каса