Генетични Изследвания Преди и При Бременност

В статията сме разяснили за различните генетични изследвания преди и при бременност и защо са необходими понякога!

Какво представляват генетичните изследвания?
Генетичните тестове се извършват чрез анализиране на малки проби от кръв или тъкани. Те определят дали вие, вашият партньор или вашето бебе носят гените за някои наследствени заболявания. Генетичните тестове са достатъчно разработени така, че лекарите често могат да определят липсващи или дефектни гени. Типът на генетичния тест зависи от определените болести, за които лекарят се съмнява.
Много различни видове телесни течности и тъкани могат да бъдат използвани в генетични изследвания. За дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК) скрининг е необходима само една много малка част от кръв, кожа, кост или друга тъкан. Вижте цялата статия за Генетични изследвания!