Раждане

Преждевременно Раждане

Обновена: 26-09-2013

Какво е Преждевременно раждане?
За преждевременно раждане говорим, когато бременността завърши между 28-ата и края на 37-ата седмица на бременността.
При преждевременно родените деца липсват признаците за зрялост. Теглото им при раждането е по-малко от 2500 грама. От това личи, че при преждевременното раждане теглото при раждането и продължителността на бременността стоят в тясна връзка. Възможно е също така и при нормална продължителност на бременността (време за износване) да се родят деца с ниско тегло, когато развитието на детето в матката се забавя поради намалена функция на плацентата. Теглото при раждането е решаващ критерий по отношение изгледите за живот на недоносено бебе и по-късното му нормално физическо и психическо развитие.

Преждевременно раждане Причинипричини за преждевременното раждане и симптоми
Причините за преждевременно раждане са различни , разнородни и не винаги са ясни , а не малко пъти до по – ранно раждане се стига и от комплексни причини. При част от жените повторната бременност отново завършва с преждевременно раждане. Оттук проличава колко е важно да се знаят причините, особено тези, които могат да бъдат предотвратени. Не по- малко значение има правилното поведение при опасност от преждевременно раждане или при следваща бременност, настъпила след преждевременно раждане.
По-съществените причини за преждевременни раждания са:

  • Хронични заболявания на майката, като захарна болест, сърдечни и бъбречни заболявания,
  • Аномалии на матката, като много малка матка, деформации или миоми.
  • Многоплодна бременност.
  • Увеличено образуване на околоплодна вода.
  • Бъбречни заболявания или повишаване на кръвното налягане през време на бременността.
  • Недостатъчност на шийката на матката (цервикална инсуфициенция).
  • Аномалии на плацентата (първично намалена функция на пла­центата, неправилно положение или преждевременно отлепяне).
  • Недоимъчно хранене на майката (масово се среща в бедни страни)
  • Неправилно поведение по време на бременността (никотин, ал­кохол или физически и психически претоварвания).

Преждевременно раждане Симптоми
Внезапното усилване на контракциите (2—3 на всеки 30 минути), понякога и уси­лено теглене в кръста. Незабавният транспорт до болница трябва да се извърши при най-грижливо физическо щадене на жената. Наред с абсолютния режим на легло нерядко за продъл­жително време се провежда и медикаментозно потискане на родовата дейност. Когато преждевременното раждане не може да се предот­врати, жените се изпращат в профилирани клиники. Ако раждането се осъществи извън специализирано болнично заведение, новороде­ното се изпраща в център за недоносени деца. Там се осигуряват оптимални грижи за децата с ниско тегло.

Преждевременно раждане Предпазване чрез Профилактика
Профилактичните възможности започват с вземането под вни­мание на причинните фактори и усложненията, които могат да за­сегнат шийката на матката при прекъсване на бременността, особено ако то се провежда за първи път. Ето защо в женската консултация трябва непременно да се дават точни данни за предходни подобни намеси. При предхождащо преждевременно раждане орга­низмът на жената трябва максимално да се щади. Прежде­временното пукване на околоплодните води т.е. околоплодния мехур, което се наблюдава при почти 40 % от всички преждевременни раждания, може да се дължи също така и на грешки в поведението по време на бременността.

Благодарим за статията за преждевременно раждане на Viki

Признаци за Раждане

Предишна публикация

Също може да Ви хареса

Коментари

Оставете коментар

Още от Раждане

запек след раждане

Запек след Раждане

Защо се понякога се получава запек след раждане? Сравнително нормално е да се получи запек за няколко ...
Раждане

Аненцефалия

Аненцефалията е сериозен дефект при раждането, при който бебето се ражда без части на мозъка и черепа ...
Здраве