Изчисляване на Термина

Как се изчислява термина на раждане?
След като бременността се потвърди, това което вероятно най – много искате да знаете е датата на термина т.е датата на раждането на бебето. Самото изчисляване на термина е лесно, стига да спазвате няколко важни цифри. Средната продължителност на бременността е 40 гестационни седмици или това са 280 календарни дни от първия ден на последната менструация. Изчисляването на датата на термина или поне на очакваната дата на раждането за една бременността е съвсем проста – към датата на последната си менструация просто добавете девет месеца и седем дни и ще получите предполагаемата дата на раждането.

Ето един пример за това как най–лесно да направите изчисляване на термин: ако първият ден на последната ви  нормална менструация е 1 януари, тогава добавяне към това число седем дни, и ще получите числото 8. След това добавете девет месеца и получавате месец октомври. Очакваната дата за раждане на тази бременност, тогава е 8 октомври. Лесно нали!

Само по себе си изчисляване на термина е лесно и бързо, но в действителност обаче при доста голяма част от  жените реалното раждане се разминава от предварително посочената им от лекарите дата на термина. Около 80 % от бебетата се раждат в рамките на десет дни разлика от датата на термина. Това е един доста голям пери