Фетална Морфология

Какво е фетална морфология?
Фетална морфология е много важно изследване, което съпътства в три етапа цялата бременност. Най–общо казано при феталната морфология се проследява правилната структура и развитие на плода в точно определени гестационни седмици. Изследването е безопасно и се прави чрез ултразвук. От своя страна ултразвука е високо специализирано изследване което дава обстойна представа за състоянието на основните системи и органи на плода. В зависимост от това в коя гестационна седмица е направена феталната морфология, тя дава точна информация за правилното протичане на бременността. За съжаление в България, то не е включено в списъка на безплатните изследвания към здравната каса, а има пожелателен и избираем характер и се изплаща от джоба на заинтересованата страна т.е бременната жена. Феталната морфология вече се прави на доста места в България, така че най–добре вашият лекар да ви насочи къде е възможно да я направите. Цената й варира в рамките на от 80 до 140 лева.


Кога се прави фетална морфология?

Много жени се питат в гоя кестационна седмица може да се направи фетална морфология. Най–общо феталната морфология е хубаво да се направи на 3 етапа от бременността. В рамките от 11 г.с. до 14 гестационна седмица, от 18 г.с. – 23 гестационна седмица и от