Серклаж

Какво е Серклаж?
Серклажът е процедура, при която се използват шевове за затваряне на шийката на матката по време на бременност. Процедурата серклаж се прави за да се предотвратят спонтанен аборт или преждевременно раждане. Цервикалният серклаж се извършва през влагалището (трансвагинален цервикален серклаж) или по–рядко през корема (трансабдоминалнен цервикален серклаж). Обикновено шевове се премахват около 37 гестационна седмица от бременността.

Гинеколог може да препоръча серклаж, ако шийката на матката е в риск от разширяване преди плода е готово да се роди или, в някои случаи, ако шийката на матката започва да се отваря твърде рано. Въпреки това серклажът не е подходящ за всички. Той може да предизвика различни странични ефекти и не винаги предотвратява преждевременното раждане.

серклаж