Амниоцентеза – Въпроси и Отговори

В статията сме описали най–честите въпроси относно изследването Амниоцентеза при бременност и съответно техните отговори!

Какво е Амниоцентеза?
Това в най–общи линии е взимане на проба от околоплодната течност по време на бременността, за да се направят изследвания за наличието на генетични заболявания. Тази процедура не е задължителна, но е силно препоръчителна, защото ако има някаква генетична предразположеност, то могат да се вземат мерки навреме.
Най–подходящото време за това е между 16 и 19 гестационна седмица. Ако във вашия род или в този на съпруга ви има болести, които могат да се предадат по генетичен път, то изследването е почти задължително.
Манипулацията е неприятна, но в никакъв случай не е болезнена, щом се прави без никаква упойка. Самата процедура трае около 5 минути. Лекарят използва голяма игла, като леко убожда корема и следи иглата с ултразвук. Взима се материал за изследване и се прави анализ на ДНК. По този начин могат да се хванат навреме много тежки генетични заболявания като Синдром на Даун и други.