Рубеола и Бременност

Рубеола и Бременност – интересни факти за заболяването по време на бременност и как да го избегнем

Как да разбера нося вируса на рубеола?
Когато след контакт или капкова инфекция се получи вирусна инфекция у майката, трябва след 2—3 седмици да се очакват кожни изменения под формата на малки розовочервени петна или увеличение на лимфните възли. Тези прояви претърпяват бързо обратно развитие без по–нататъшни усложнения. Но 7—10 дни след заразяването с рубеола могат да бъдат засегнати плацентата и плодът. Последици могат да бъдат дефекти в сърцето или зрението, глухота или психични смущения. Често се стига до аборти или преждевременни раждания. Колкото по–рано е настъпила инфекцията, толкова по–голяма е опасността от увреждане. Рубеолните инфекции преди бременността водят до създаване на имунитет у майката вследствие образуване на антитела, без да оказват отрицателно въздействие върху следващата бременност. Напротив, първа инфекция по време на бременността е тази, която води до увреждане на детето.