Розеола и Бременност

В следващите редове ще разискваме темата за наличие на розеола и бременност.
Човешкият херпесен вирус 6 и човешкият херпесен вирус 7 принадлежат към род от херпес вируси, известни като Roseolovirus. Розеолата е вирусна инфекция, която е причинена от тези вируси. Розеолата засяга предимно деца, които попадат във възрастовата група от 6 месеца до 2 години. Тъй като мнозинството от децата са изложени на този вирус, имунната система изработва трайни антитела по време на детството. Това е причината за ниска честота на розеолата при възрастните. Въпреки това тези, които не са били изложени на вируса в по–ранна възраст, може да бъдат засегнати от това вирусно заболяване по–късно в живота си. Трябва да се отбележи, че симптомите на тази инфекция са доста леки при здрави възрастни. В редки случаи бременните жени, които не са били изложени на този вирус по–рано, може да хванат вируса, ако влязат в контакт със заразен човек.

розеола и бременност

Как става предаването на вируса на розеола при бременност?
Както бе споменато по–горе, една жена, която е била изложена на този ви