18 гестационна седмица от бременността с Близнаци

Бременност с Близнаци :) !!! Тук е описана 18 гестационна седмица от бременността с близнаци, ако вие не сте бременна с близнаци препоръчваме да прочетете 18 гестационна седмица.

Достигането на 18 гестационна седмица е значим повратен момент за всяка бременност. Близнаци ви са достигнали половината от развитието си. Има многобройни промени, които ще изпитате през тази и през идните седмици. Някои симптоми от предишните месеци могат леко да се възвърнат през 18 седмиа и някои нови да се появят, така че е добре да сте информирани. Вие сте изминали половината път от вълнуващото пътуването си и се предполага, че ще се подготвите за предстоящото по най-добрия възможен начин.