Тромбофилия и бременност

Какво трябва да знаете при тромбофилия и бременност!
Тромбоемболичните заболявания по време на бременност са значителна причина за майчина заболеваемост и смъртност, включващи венозна или артериална тромбоза и възможни клинични прояви като клинични симптоми на антифосфолипиден синдром и хиперхомоцистеинемия. За намаляване на разпространението на тромбоемболичните заболявания, ранното идентифициране на бременните жени с различни рискови фактори за тромбоза без клинични симптоми е от голямо значение.

тромбофилия и бременност