Традиции и обичаи при бременност и раждане

Различни видове традиции и обичаи при бременност и раждане в България и други страни по света!
Всеки регион си има свой специален начин за отбелязване на бременността и раждането. Ще разгледаме някои обичаи от различни страни по света. Точно както всяка бременност е уникална, традициите и обичаите за бременност и раждане варират по целия свят. Много народ имат много сходни практики. Имайте предвид, че те варират между регионите и дори между самите семейства. Ние ще направим една много малка извадка, която няма как да отразява убежденията или преживяванията на абсолютно всички.

традиции и обичаи при бременност и раждане