Контракции при второ раждане

Освен контракции при второ раждане в статията ще обобщим основните разлики които се отличават между първата и втората бременност и е интересно да им се обърне внимание.
Имайки вече опит от първото раждане, ще се чувствате по-малко притеснени, ако това ви предстои за втори път. Естествено е да правите паралел между двете бременности и раждания, но трябва да разберете, че никога няма прилика между двата процеса, дори да става въпрос за една и съща жена.

контракции при второ раждане