Забременяване

Семейно Планиране

Обновена: 21-09-2015

Семейно планиране казваме когато една жена и един мъж планират да имат деца или да се предпазят от нежелана бременност. В семейното планиране влизат  и сексуалното образование у хората, предотвратяване на полово предавани инфекции и болести, начини на  контрацепция и насоки при безплодие. Желанието за дете е основна и естествена необходимост за по­вечето жени и мъже. Собствените деца увеличават емоционалното удовлетворение в редица области на живота. Те задоволяват жела­нието да се дарява живот, както и да се участва при развитието на подрастващите.семейно планиране
Семейното планиране създава необходимите предпоставки за това. То трябва да се разглежда не само като средство за предотвратяване на бременността, а и като семейно планиране което да ни дари със здраво бебе. Услуги по семейно планиране се определят като образователни, комплексни медицински или социални дейности, които дават възможност на физическите лица, включително непълнолетни, да определят свободно броят на децата, така и периодите между самите раждания.
Целта на семейното планиране е вече посочена. То поощрява се­мейството към готовност за отглеждане на деца. Според психолози 2—3 деца най- добре отговарят на личните и обществените интереси.
Основните аспекти на семейното планиране включват обществени, индивидуални и медицински фактори. Всички те намират израз в отпусканите от държавата помощи за майката и детето.
Женската консултация осигурява необходимите компетентни съ­вети по отношение предпазването от забременяване, прекъсването на нежеланата бременност, както и продължителното и скъпо обслуж­ване за преодоляване на семейния стерилитет.
Множество демографски и политически фактори от най-различно естество имат значение не само за страните с бързо увеличение на населението, но и за цялото човечество. Борбата с епидемиите, както и ограничаването на детската смъртност са довели до удължаване продължителността на живота. Преди около две хиляди години тя е била около 21 години, за да достигне днес около 70 години. Съ­ответно се увеличава и населението на нашата планета. За неговото удвояване до 500 милиона са били необходими около 1000 години (от VI до XVI век). Но вече след 200 години, т.е. през 1850 г., населението на земята е било около 1,2 милиарда. За следващото уд­вояване (т.е. през 1930г.) са били необходими само 80 години. До 1970 г. са били достатъчни само 40 години, населението на земята да достигне около 4 милиарда. В настоящия момент то нараства седмично с 1,6 милиона. Тези числа очертават световното значение на реалното семейно планиране. Неговите възможности не са осъ­ществени в страните със значителен прираст. Практическото прило­жение на различните методи се сблъсква в последна сметка със съ­ществуващите социални условия, които затрудняват решаването на тези проблеми. Всяка държава решава дали да поощрява раждаемостта или по някакъв начин да я ограничи.

В днешно време семейното планиране е изключително важно. Днес хората живеят по-забързан, изнервен и нездравословен живот, при които все повече са налице различни проблеми с забременяването. Семейно планиране трябва да има във всяко едно семейство което желае да има дете и колкото по-рано се запознаят със семейното планиране толкова по-добре за самите тях.

Също може да Ви хареса

Коментари

Оставете коментар