Еднократна Помощ за Майки Студентки

Какво трябва да знаете за да получите еднократна помощ за майки студентки!
В България на майките студентки в редовна форма на обучение се отпуска по закон еднократна парична помощ. В последните 2 години законовата регламентация по въпроса претърпя редица промени и разбуни доста духовете в обществото. В крайна сметка окончателните условия около отпускането на паричната помощ бяха постановени през лятото на 2015 и реално доведоха до по–трудното отпускане на средствата с цел ограничаване на злоупотребите чрез фиктивно записване във вузовете само до момента на изплащане на сумата.

Според промените – еднократна помощ за майки студентки остава непроменена в размер на 2880 лева. Най–голямата промяна около регламента на получаване се заключава в това, че се въвежда условие, което до преди това не е било изисквано, а именно майката студентка да не е работила на трудов договор, т.е да не е в отпуск по майчинство към момента на кандидатстване за паричните средства. Реално, заради това нововъведение, вече доста малко жени ще могат да се възползват от държавната субсидия.