Болничен след Раждане

Щом вече знаете че сте бременна, то непременно трябва да се запознаете със законите и обезщетенията които може да получите при бременност! Разгледайте и други свързани статии по темата:
Уведомление за бременност
Болничен при бременност
Болничен преди раждане
Болничен след раждане

Болничен след раждане за 42 дни и паричното обезщетение за него
В предишната статия проследихме първия етап от полагаемите болнични за бременност и майчинство, който е в рамките на 45 дни преди термина на бременната. След като родите здраво и прекрасно бебе, за вас настъпва вторият етап от болничните. Болничното заведение, в което сте родили, издава болничен за 42 дни от датата на раждането на детето. Този болничен трябва да предоставите на работодателя, които да декларира в Нои Приложение № 15, което е необходимо, за да стартира 15 дневен период за изплащане на обезщетението по този втори болничен лист. Размерът на обезщетението е определен в чл.49 от закона Кодекс за социално осигуряване. Съгласно КСО всички  осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане, вместо обичайното трудово възнаграждение. Трябва да се отбележи, че ако имат не по–малко от осемнадесет месеца стаж като осигурени за този риск. За да има право на обезщетение при бременност и раждане, освен 18 месеца, като осигурена за Общо заболяване и майчинство, необходимо е също майката да работи по трудово правоотношение, по което подлежи на задължително осигуряване за Общо заболяване и майчинство, към началото на първия болничен лист за 45 календарни дни преди раждането. По отношение на изискването за стаж в размер на 18 месеца, не е необходимо същия да е положен непосредствено преди началото на болничния за бременност и раждане. Ако майката не отговаря на това условие тя ще има право на обезщетение от ДОО (Държавното обществено осигуряване) от деня, в който натрупа необходимия стаж. Що се отнася до второто условие, когато майката не отговаря на него тя няма статут на осигурено лице по смисъла на закона – Кодекс за социално осигуряване и съответно няма да има право на обезщетение от Държавното обществено осигуряване. За да имат право на обезщетение за този конкретен период, осигурените лица не трябва да извършват трудова дейност, по едно или повече трудови правоотношения, за които подлежат на осигуряване за ОЗМ – фонд „Общо заболяване и майчинство“, през периода, за който са им издадени болнични листове от здравните органи.

болничен след раждане

Не забравяйте също, че след раждането на живо дете имате право и на еднократна държавна помощ в размер на 250 лв. за първо и 600 лв. за всяко следващо дете. Имате право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството. Правото за получаване на еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето, освен ако то е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца към датата на подаване на молба– декларацията, като помощта може да бъде поискана в срок от 3 години, считано от края на месеца, през който е родено детето. Необходимите документи се подават в конкретен срок, които е от 3 дни от раждането в в Дирекция “Социално подпомагане” по постоянен адрес на майката. Това са определените в чл. 11 от Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца 2015 (ЗСПД) :

  • Молба декларация, която е утвърдена от министъра на труда и социалната политика.
  • Удостоверение за раждане на детето, за което се иска съответната помощ. Трябва де е оригинала, а не копие на удостоверението за раждане
  • Копие от удостоверението за раждане на всяко дете, родени от майката, или единно удостоверение от общинската администрация за родените от майката деца.
  • Лична карта, която се предоставя за справка

Длъжностното лице, извършило изплащането, отразява на гърба на удостоверението за раждане:

  • основанието за извършеното плащане
  • размера на помощта
  • оредността на детето, за което е изплатена помощта
  • датата на изплащане.

Верността на отразените данни се удостоверява с подпис на съответното длъжностно лице и печат. Удостоверението за раждане се връща на майката срещу подпис, като към молба–декларацията се прилага копие от него.

След изтичане на втория болничен идва и третият, който в идеалния случай е за 48 дни, общо с първите два в рамките на 135 дни общо! Подробности за него ще намерите в следващия ни материал!

Надяваме се да сме били изчерпателни и доста подробни в нашите обяснения за това какви обезщетения получавате след като родите вашето така очаквано бебе. В началото на статията поместихме и други интересни и свързани статии с законите в Република България.

До колко полезна беше за вас, тази публикация?

Кликнете върху сърцата, за да я оцените!

Рейтинг 5 от 5

Засега няма гласове! Бъдете първият, като оцените тази публикация.

Благодарим Ви! Оценихте тази публикация за полезна...

Следвайте ни в социалните медии!

Съжаляваме, че тази публикация не беше полезна за вас!

Нека подобрим тази статия!

Кажете ни как можем да подобрим този пост? Изпратете ни Вашето мнение чрез формата по долу ( *Важно започнете съобщението с вашия E-mail):

Здравната информация на този сайт е прегледана и обновена от редакционния екип на Bremennost.bg (Бременност.бг) и се основава на рецензирани медицински книги и високо уважавани световни здравни организации и институции, включително ACOG (Американски колеж по акушер-гинеколози), CDC (Центрове за контрол и профилактика на заболяванията), AAP (Американска академия по педиатрия), NIH (Национални здравни институти) и други медицински източници.
Bremennost bg

Bremennost bg

Повече от 9 години Bremennost.bg предоставя специализирана медицинска информация за забременяване, бременност и раждане. Информацията е предоставена от медицински източници по разбираем от нас начин. В зависимост в кои етап от вашия живот се намирате, здравната информация е сортирана в 5 важни категории – "Калкулатори", "Забременяване", "Бременност", "Раждане", "Мама и Бебе". По данни на Google Analytics за последните 12 месеца над 880 хиляди потребители са посетили Bremennost.bg (Бременност.бг).