Уведомление за Бременност

Изключително важно е всяка жена която планира бременност или е бременна, да познава своите права и задължения! В тази статия и следващите няколко свързани статии за обезщетенията ще обясним накратко за:
Уведомление за бременност
Болничен при бременност
Болничен преди раждане
Болничен след раждане

Уведомление за бременност пред работодателя
Все по–често ставаме свидетели на некоректно отношение на някои работодатели спрямо служителки, които ги информират, че са бременни. Ние смятаме това за недостойно и затова решихме да ви запознаем в поредица от няколко теми с основните неща, които трябва да знаете, когато сте бременна, за да не могат да злоупотребят с вашето състояние.

уведомление за бременност