Раждане

Болничен преди Раждане

Обновена: 14-03-2015

Щом вече знаете че сте бременна, то непременно трябва да се запознаете със законите и обезщетенията които може да получите при бременност! Разгледайте и други свързани статии по темата:
Уведомление за бременност
Болничен при бременност
Болничен преди раждане
Болничен след раждане

Болничен преди раждане за 45 дни и парично обезщетение за този период
болничен преди раждане Ако сте осигурена във фонд “Общо заболяване и майчинство” и отговаряте на изискването на закона в чл. 48а от КСО, автоматично придобивате право на отпуск преди раждане, съответно право на парично обезщетение за бременност и раждане за срок от 135 календарни дни за всяко дете, от които 45 календарни дни преди раждане на детето.

Съгласно чл. 48а от КСО осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат нормативно право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо така нареченото трудово възнаграждение, ако имат 18 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.

45-дневният болничен преди раждане е първият етап от поредицата полагаеми  болнични при бременност. Издаването на болничен преди термина на раждане се прави от гинеколог, който следи бременността, в него той задължително вписва датата на термина за раждането. Трябва да си откриете лична банкова сметка, на която да ви се изплащат обезщетенията, ако нямате разбира се, но в днешно време почти няма човек без банкова сметка. От 05.01.2015г. болничният лист отива директно в НОИ чрез нова електронна система, а вие сте длъжни да предадете един екземпляр на работодателя ви, който да го архивира за 3 години. Обезщетението за бременност и раждане се определя съгласно закона в чл. 49  от КСО, дневното парично обезщетение е в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство, за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. По принцип парите трябва да бъдат преведени до 15 работни дни във вашата банкова сметка от деня на получаване на приложение № 15 в Нои, което се предоставя от осигурителя и е в сила от 01.01.15г. При въпроси пишете на: benefits@sofia.nssi.bg

В случаите, когато раждането е станало преди изтичането на всички 45 календарни дни, то остатъкът до 45 дни се използва след раждането на бебето. Когато действително прекараното време в отпуск поради бременност считано от началото на ползването на отпуска до деня на раждането на детето се окаже повече от 45 дни, разликата се приспада от останалия размер на отпуска, като в никакъв случай съгласно законът отпускът след раждането не може да бъде по-малък от 42 календарни дни. Съгласно чл. 27, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза, когато раждането се е случило преди изтичането на 45-дневния отпуск поради бременност, а също и при наличието на преждевременно раждане, когато не е съществувала възможност да се започне ползването на 45-дневния отпуск поради бременност, осигурената има право на остатъка или на неизползвания отпуск поради бременност. В тези случаи отпускът се вписва в третия болничен лист, като се включва размерът на целия неизползван отпуск.

Следващият втори етап на поредицата болнични при бременност и майчинство  е да ви се издаде 42-дневен отпуск от датата на раждането. С него ще се запознаем в следващата ни тема! Надяваме се да сме ви били полезни!

Уведомление за Бременност

Предишна публикация

Болничен след Раждане

Следваща публикация

Comments

Comments are closed.

Още в Раждане