Раждане

Еднократна Помощ при Раждане

Обновена: 20-11-2018

Какво трябва да знаем за Еднократна помощ при раждане – нужни молби, документи, срокове и размер на еднократната държавна помощ при раждане.
Българската държава отпуска еднократна помощ при раждане на всяко живо родено дете в България. За да бъде отпусната тази еднократна помощ при раждане са необходими няколко документа. Тези документи се подават в Агенцията за социално подпомагане. Като това е винаги в Агенцията по местоживеене. Еднократната помощ при раждане се дава на всяка майка, без да се има в предвид месечния или годишния доход на семейството. Може да кажем, че единственото условие е живо роденото бебе да не бъде оставено за отглеждане в специализирана институция.

Кой са нужните документи за отпускане на еднократна помощ при раждане от държавата.
Както казахме по горе, в агенцията по социално подпомагане по постоянен адрес ще ви се предостави Молба – Декларация, която е утвърден образец от Министерството на труда и социалната политика. С тази Молба ще трябва да предоставите и следните документи в комплект:

  • Оригинал на Акт за раждане на бебето, за което се изисква еднократната помощ при раждане.
  • Копия от актовете за раждане на всички деца, които са родени от съответната майка.
  • Удостоверения за родените от майката деца издадени от ГРАО
  • Лична карта на майката (за справка)
  • Служебна бележка от вашата Банка (само ако желаете парите да бъдат преведени по банков път)

еднократна помощ при раждане Какъв е срокът за отпускане на държавна еднократна помощ при раждане?
Всяка родила жена има фактическото право да изиска еднократна помощ при раждане от датата на раждане на бебето, отново поясняваме, че то не трябва да е оставено за отглеждане в държавна институция към момента на подаване на Молба – Декларацията и прилежащите документи. Еднократната помощ при раждане може да бъде изискана от майката в срок от 3 години, който започва да тече от края на текущия месец, в който е родено бебето. Изплащането на еднократното обезщетение се извършва по касов или безкасов път. Ако желаете парите да Ви бъдат преведени по банков път, е необходимо да кажете това в момента на подаване на декларацията, към която да се приложи служебна бележка от банка, в която е отразен номерът на вашата банкова сметка.

Длъжностното лице, което Ви връща оригиналния акт за раждане, останал в агенцията за изплащане на помощта, отразява на гърба му следните данни: Основание за направеното плащане, сумата на еднократното обезщетение, поредността на детето, както и датата на изплащане на сумата. След това длъжностното лице потвърждава верността на данните с печат и подпис. За това нашият съвет е да не ламинирате акта за раждане докато не си вземете еднократната помощ.

Какъв е размерът на еднократната помощ при раждане и в какъв срок се изплаща тя?
Държавната еднократната помощ при раждане на живо дете се изплаща обикновено за около 1 месец след подаване на молба – декларация. Нейната сума е съответно както следва (остава в сила и за 2019 г.):
– За първо дете – в размер на 250 лева.
– За второ дете – в размер на 600 лева.
– За трето дете – в размер на 300 лв и за всяко следващо – в размер на 200 лева.
– За близнаци еднократната помощ при раждане е в размер на 1200 лева.

Нормативната база, в която подробно са очертани условията за получаване на еднократна помощ при раждане, и където може по подробно да се запознаете с подробностите, са:
Кодекс за социално осигуряване (КСО)
Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца (ППЗСПД)
Закон за семейни помощи за деца (ЗСПД)

Напълно сме съгласни с масата родители, че тази държавна еднократна помощ при раждане не е достатъчна и не може да покрие много от разходите за дете. Искаме да кажем на всички, че ние сме хората които живеят в България и точно ние сме които трябва да се преборим със статуквото и да променим нещата в положителен аспект. Защо не, еднократната помощ при раждане да не бъде 5 000лв!? Замислете се, Вие какво направихте за да подобрите законите в България!?

Бучка на Гърдата

Предишна публикация

Зимни Бебета Срещу Летни Бебета?

Следваща публикация

Comments

Comments are closed.

Още в Раждане