Болничен при Бременност

Всяка жена се интересува от това какви обезщетения и се полагат при бременност! Затова в тази статия и следващите няколко ще обясним накратко за:
Уведомление за бременност
Болничен при бременност
Болничен преди раждане
Болничен след раждане

Компенсаторен болничен за 48 дни след раждането и отпуск по майчинство за 315 календарни дни
В предните две статии по темата за болничните по време на бременност и майчинство ви запознахме с основните аспекти около подаване на Уведомление за бременност при работодателя, първият болничен за 45 дни преди датата на термина, вторият болничен за 42 дни след раждането, както и процедурата по подаване на молба за получаване на еднократната държавна субсидия за раждане на живо дете. След 42 дни от раждането / за остатъка от 135 дни / педиатърът на детето ви издава отново болничен лист, трети по ред, който трябва да е придружен с една декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение по време на бременност и раждане Приложение 1. Това е т.нар. ,, изравнителен болничен”, който компенсира майките, които са родили преди датата на термина, които реално не са използвали всички 45 дни по първия болничен преди раждане. Болничният за остатъка от 135 дни, в идеалния случай, ако терминът ви  съвпадне с датата на раждане, ще е точно за 48 дни. С неговото издаване приключва етапа на болнични за бременност и започва този за отпуск по майчинство. Документът постъпва в НОИ автоматично, а работодателят трябва да представи Приложение  № 15, за да ви се изплати обещетен