Прегледана и обновена на 02-10-2016

Всяка жена се интересува от това какви обезщетения и се полагат при бременност! Затова в тази статия и следващите няколко ще обясним накратко за:
Уведомление за бременност
Болничен при бременност
Болничен преди раждане
Болничен след раждане

Компенсаторен болничен за 48 дни след раждането и отпуск по майчинство за 315 календарни дни
В предните две статии по темата за болничните по време на бременност и майчинство ви запознахме с основните аспекти около подаване на Уведомление за бременност при работодателя, първият болничен за 45 дни преди датата на термина, вторият болничен за 42 дни след раждането, както и процедурата по подаване на молба за получаване на еднократната държавна субсидия за раждане на живо дете. След 42 дни от раждането / за остатъка от 135 дни / педиатърът на детето ви издава отново болничен лист, трети по ред, който трябва да е придружен с една декларация за обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение по време на бременност и раждане Приложение 1. Това е т.нар. ,, изравнителен болничен”, който компенсира майките, които са родили преди датата на термина, които реално не са използвали всички 45 дни по първия болничен преди раждане. Болничният за остатъка от 135 дни, в идеалния случай, ако терминът ви  съвпадне с датата на раждане, ще е точно за 48 дни. С неговото издаване приключва етапа на болнични за бременност и започва този за отпуск по майчинство. Документът постъпва в НОИ автоматично, а работодателят трябва да представи Приложение  № 15, за да ви се изплати обещетението в рамките на 15 работни дни от представянето на цялата нужна документация.

болничен при бременност

Както вече изяснихме в предните теми, обещетението при бременност и майчинство е различно като размер от това пеи нормален болничен поради някаква нетрудоспособност. Паричното обезщетение на ден при бременност и раждане се определя е в размер на 90% от средно дневното брутно трудово възнаграждение или средно дневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски. Като за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане.

Дневното парично обезщетение не може да бъде по–голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по–малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване.

След изтичане на третия болничен,  приключва 135 дневния етап от болнични, след които подавате молба при работодателя за 315 календарни дни отпуска, която той няма право да откаже да одобри и разпише.. Необходимите документи са:
– Молба за отпуск до работодателя;
– Mолба декларация на основание чл. 50 и 51 от КСО за изплащане на обезщетение за бременност и раждане за остатъка от 135 до 315 – Приложение 2.
– Декларация 7– по образец ;
– Оригинал и копие на акта за раждане на детето.

Възможно е работодателят ви да не поиска от вас да попълните Декларация 7 и ако е така, не се притеснявайте. Тя не се носи в НОИ, а се държи във вашето трудово досие. С нея декларирате, че ако настаните детето си в детско заведение на пълна държавна издръжка, имате задължение да информирате фирмата, в която работите. Хубаво е да занесете гореописаните документи около 20 дни преди да ви изтече последният ви болничен, защото след като ги получат, Отдел човешки ресурси във фирмата ви ще има доста работа. На база на молбата за отпуск работодателят издава заповед за отпуск, която подписва и подпечатва. Копието на акта за раждане се сравнява с оригинала. На копието се пише “вярно с оригинала”, слага се печат на работодателя и се подписва от управителя. В края на Декларация 2 работодателя попълва необходимите данни, подписва се и подпечатва. Всички документи – заповедта за отпуск, копие от молбата, декларация 2 и копието от акта за раждане се описват в дискетата за НОИ и заедно с нея се носят в НОИ.

След като приключите с тази административна бумащина, ще можете една година да се наслаждавате на вашето малко съкровище. Ние смятаме, че е изключително важно да сте информирани относно правата си, за да не може никой да злоупотреби под една или друга форма с вас! Питайте за всичко, което ви интересува, пращайте запитвания към Нои, Инспекцията по труда  и Министерството на труда и социалната политика, ако имате някакви колебания. Обикновено институциите връщат отговор много бързо и подробно, така че няма за какво да се тревожите! Надяваме се да сме ви или полезни, разгледайте и другите свързани статии които ще са ви от полза да научите повече за вашите права по време на бременност!

До колко полезна беше за вас, тази публикация?

Кликнете върху сърцата, за да я оцените!

Рейтинг 5 от 5

Засега няма гласове! Бъдете първият, като оцените тази публикация.

Благодарим Ви! Оценихте тази публикация за полезна...

Следвайте ни в социалните медии!

Съжаляваме, че тази публикация не беше полезна за вас!

Нека подобрим тази статия!

Кажете ни как можем да подобрим този пост? Изпратете ни Вашето мнение чрез формата по долу ( *Важно започнете съобщението с вашия E-mail):

Здравната информация на този сайт е прегледана и обновена от редакционния екип на Bremennost.bg (Бременност.бг) и се основава на рецензирани медицински книги и високо уважавани световни здравни организации и институции, включително ACOG (Американски колеж по акушер-гинеколози), CDC (Центрове за контрол и профилактика на заболяванията), AAP (Американска академия по педиатрия), NIH (Национални здравни институти) и други медицински източници.
Bremennost bg
Повече от 9 години Bremennost.bg предоставя специализирана медицинска информация за забременяване, бременност и раждане. Информацията е предоставена от медицински източници по разбираем от нас начин. В зависимост в кои етап от вашия живот се намирате, здравната информация е сортирана в 5 важни категории – "Калкулатори", "Забременяване", "Бременност", "Раждане", "Мама и Бебе". По данни на Google Analytics за последните 12 месеца над 880 хиляди потребители са посетили Bremennost.bg (Бременност.бг).

Дишане при Раждане

Previous article

Уведомление за Бременност

Next article