БременностЗабременяванеМама и БебеРаждане

Колко Време е Майчинството

Обновена: 22-10-2019

За много хора е объркващо и често ни питат колко време е майчинството в България?
Накратко! Платеното майчинство в България е до навършване на 2 години на детето, но има някои особености за първата и втората година след раждането.

В България платен отпуск поради бременност и раждане е 410 дни и се заплащат всеки месец с 90% от среднодневно брутното ви възнаграждение. От тях 45 дни се използват преди датата на официалния термин на майката. Ако раждането настъпи преди да е изтекъл този период – остатъкът се използва след раждането. Ако родите след изтичане на тези 45 дни, се прави приравняване, поради пренасяне на бебето от неговия педиатър, след като то се роди. Отпуск за раждане на дете се полага и на бащата – в рамките на 15 дни от датата на раждането. Този отпуск се полага с молба пред работодателя и се плаша на 90% от среднодневното брутно възнаграждение.

колко време е майчинството Обезщетение за първата година от майчинството т.е обезщетение за първата година след раждането!
Отпускът по майчинство е платен, паричното обезщетение, което ви се полага през първата година от майчинството, т.е докато детето навърши една година – е в размер на 90% от средно дневно брутно възнаграждение или средно дневния осигурителен доход, на база, на който са внесени вашите осигурителните вноски в периода за последните 24 календарни месеца преди отпуската за бременност. Това обезщетение ще можете да взимате обаче само, ако имате 12 месеца натрупан осигурителен стаж. Средствата ви се изплащат от НОИ. Общият размер на възнаграждението не може да бъде по-малък от минималната дневна работна ставка, установена в страната и по-голям от средно дневното нетно възнаграждение за периода, от който се изчислява сумата. Към момента от 01.01.2019 минималната работна заплата у нас е 560 лв.

Допълнителна опция за допълнителни приходи през 1-та година от майчинството!
Има опция да се върнете на работа след изтичане на 135 дни от тези 410, тогава имате право на обезщетение в размер на 50% от обезщетението за майчинство или с други думи ще получавате заплата от вашия работодател, че сте се върнали на работа и същевременно 50% от вашето майчинство. Детето ви  обаче не трябва да е дадено за осиновяване или записано в детска градина.

Обезщетение за втора година от майчинството т.е обезщетение за втора година след раждането!
След навършване на една година на детето имате право на втора платена година, до навършване на две години на детето. Сумата за месечно възнаграждение за тази втора година обаче е фиксирана и не зависи пот това на каква заплата сте работили. Към момента от 01.01.2019 тя е 380 лева, като в последните месеци на 2019 година се говори че тя ще стане 415 лв.

Възможност за неплатен отпуск до осмата година на детето
Държавата предоставя възможност за ползване и на период на неплатено майчинство в рамките на една година, която е разделена по равно между майката и бащата и всеки има право на шест месеца неплатен отпуск за отглеждане на дете, който се зачита за трудов стаж. Тази отпуска може да се използва до навършване на осем години на детето. Ако майката използва нейният шест месечен отпуск наведнъж, без прекъсване, тя може да вземе и шестте месеца на съпруга си.

Ние от Bremennost.bg се надяваме се да сме изяснили въпроса колко време е майчинството и през коя година от него по какво обезщетение получавате. Майчинството в България е дълго, макар и не задоволително откъм финансов аспект, ако ви предстои раждане или бременност, се запознайте внимателно с правата си и ги отстоявайте защото ние сме държавата.

Бледа Черта на Теста за Бременност

Предишна публикация

Запек при захранване на бебе

Следваща публикация

Comments

Comments are closed.