31 гестационна седмица от бременността с Близнаци

Бременност с Близнаци :) !!! Bremennost.bg продължава с 31 гестационна седмица от бременността с близнаци, ако вие нямате многоплодна бременност се прехвърлете в друга наша публикация 31 гестационна седмица.

Ако първият триместър е смятан за решаваща част от бременността, този етап е не по-малко важен. С добрите хранителни навици, които спазвате – с честите прегледи, с които ще се осигури последователното проследяване на развитието на бебетата, както и с всички спохождащи ваши дейности, вие ще станете много бдителни за бременността си. Може да изглеждате прекалено взискателни и е важно да балансирате това като се стараете да бъдете спокойни и уверени.