Съвети при Рискова Бременност

Грижите при рискова бременност включват амбулаторно и /или различно по продължителност стационарно лечение на бременната при използването на всички диагностични и терапевтични възможности. В зависимост от характера и големината на риска бременната ще трябва да има предвид ранно настъпващата нетрудоспособност или постъпване в клиника. Увеличава се броят на звената за определени заболявания или разстройства (например при диабет, преждевременни раждания и други), в които благодарение на осигуряването с персонал и съвременни технически средства се създават оптимални условия за обслужване на майката и детето.

грижи и съвети при рискова бременност

Обобщени указания и съвети при рискова бременността
– да се избягват вдигането и носенето на тежести, както и продължително стоене
– никакъв състезателен спорт
– да се избягват ф