Забременяване

Базална Температура Графики

Обновена: 21-02-2016

Примерни Графики при Измерване на Базалната Температура. Не сте сигурни какво е базална температура на тялото, то вижте наша предходна статия свързана с Базална Температура.

1. Нормален 28 дневен месечен цикъл с отделяне на яйцето на 13-тия ден. Концепционен оптимум между 10 – тия и 13 – тия ден на цикъла
базална температура графика на 28 дневен месечен цикъл

2. Цикъл без повишение на базалната температура. Не се отделя яйце т.е няма овулация. Цикълът е ановулаторен.
графика на цикъл без повишение на базалната температура

3. Стъпаловидно повишение на базалната температура, като признак за недостатъчно повишаване на хормона (простегерон) на жълтото тяло (=недостатъчност на жълтото тяло). Вгнездяването на яйцето е затруднено.
графика на базална температура при която вгнездяването на яйцето е затруднено

4. Преждевременно понижение на базалната температура като признак на много ранно прекратено образуване на хормона на жълтото тяло (= недостатъчност на жълто тяло). Втората половина от цикъла е много кратка и яйцето не може да се вгнезди.
графика на базалната температура при която яйцето не може да се вгнезди

5. Много късно повишаване на базалната температура като признак на закъсняло отделяне на яйцето т.е закъсняване на овулацията. Втората половина от цикъла е отново много кратка.
графика на базалната температура при закъсняване на овулацията

6. Базалната температура не може да бъде използвана заради инфекции, нередовни измервания, нощни дежурства и други.
графика на базална темперятура при инфекции, нередовни измервания

7. Крива на базалната температура след настъпила бременност, но настъпила ранна смърт на плодното яйце.
графика на базалната температура след настъпила бременност

8.  Определяне на овулацията при стъпаловидно повишение на базалната температура.
графика при стъпаловидно повишение на базалната температура

9. Повишена крива на базалната температура, указваща за настъпила бременност.
графика на базалната температура при бременност

Психологически Стерилитет / Психогенен Стерилитет

Предишна публикация

Двурога Матка

Следваща публикация

Comments

Comments are closed.