Речник

Яйчниците и други Жлези с Вътрешна Секреция

Обновена: 07-08-2016

Дейността на яйчниците не се изчерпва с описаните циклич­ни промени, които стават в тях и в останалите части на половия апарат. Яйчниците представляват и жлези с вътрешна секреция, които отделят хормони с изключително значение за перио­дичните промени в половата сфера.

Под влияние на яйчниците и половите хормони става развитието на половите органи, половото узряване, развитието и оформяването на женското тяло и психика. С установяването на яйчниковата дейност се събужда и половият инстинкт. Той лежи в основата на запазването и продължаването на рода, също тъй както апетитът лежи в основата на запазването на индивида.

Много важни функции и жизнени процеси в организма са резултат на задружната дейност на всички жлези с вътрешна секреция. Между тях съществува тясна връзка на взаимодействие и съгласуваност. Различните жлези с вътрешна секреция произвеждат различни хормони, които имат точно предназначение в икономиката на живия организъм. Независимо от това хормоните на дадена жлеза с вътрешна секреция влияят върху дейността на другите жлези с вътрешна секреция, като непрекъснато ги подтикват или потискат. Така всяка жлеза с вътрешна секреция влияе на останалите жлези и самата тя е под влиянието на отделяните от тях хормони. По този начин разстройство на функцията на дадена жлеза може да смути правилната дейност на другите жлези. Дейността на жлезите с вътрешна секреция се направлява от нервната система, върху която различните хормони също оказват въздействие. В този сложен и преплетен механизъм яйчниците играят важна роля. Самите те се намират под прякото влияние на хипофизната жлеза, разположена в основата на мозъка и необходима за правилната дейност на яйчниците. Тя произвежда множество хормони с различно предназначение и има важно значение за организма. Нормалното развитие на организма и доброто здраве зависят до голяма степен от правилно уравновесеното действие на жлезите с вътрешна секреция.

Изложеното дотук може да се обобщи по следния начин:
От момента на половото узряване до настъпването на преходната възраст освен през време на бременността и обикновено докато трае кърменето, в половите органи на жената се извършват периодични промени, които се повтарят всеки месец. Тези промени се определят от освобождаването на яйце в яйчника и целят да се улесни неговото оплождане и вгнездяване в матката. Ако не стане оплождане, този градеж се разрушава и това се изразява в менструация. Тя е най–ярката проява на промените в половите органи и свидетелства за липса на оплождане. Менструацията отбелязва края на половия цикъл и започването на следващия.

Появяването на менструацията показва началото на половото узряване, което при нашите климатични условия става към 13–та—15–та годишна възраст. Това е преходът между детството и юношеството  – момичето става девойка.
Менструацията продължава средно около 35 години, след което постепенно или рязко се прекратява. С окончателното спиране на менструацията жената изгубва способността си да забременява.

Всеки от половите органи има определена роля в половия цикъл. Липсата или премахването на един от тях има различни последствия у полово зрялата жена.
– Премахването на единия яйчник не се отразява на нормалния полов цикъл.
– Премахването на двата яйчника води до безплодие и спиране на менструацията.
– Премахването на едната тръба не се отразява на яйчнико­вата дейност и менструацията и не води до безплодие.
– Премахването на двете тръби причинява безплодие, без да разстройва яйчниковата и менструалната дейност.
– Премахването на матката отнема способността за забременяване и спира менструацията, но не повлиява яйчниковата дейност.

У полово зрялата жена премахването на яйчниците или из­куственото прекратяване на тяхната дейност обикновено не намалява половото влечение и инстинкт.

Яйчников и Маточен Цикъл

Предишна публикация

Хранене и Превенция от Алергии – „Месец на Кърменето“ в ПСАГБАЛ „Св. София“

Следваща публикация

Comments

Comments are closed.

Още в Речник

еднояйчните близнаци

Еднояйчни близнаци

Общ възприет стереотип за еднояйчните близнаци е, че те са нещо като клонинги. Те действат еднакво, приличат ...
Речник
малка матка

Малка матка

Какво се има в предвид под малка матка? Когато едно момиче се роди с матка, която е ...
Здраве
простагландини

Простагландини

Какво е простагландини? Когато човек е ранен, в тялото му се задейства сложен процес на възпаление и ...
Речник