Прекъсване на Нежелана Бременност

Медицински погледнато всяко умишлено или неумишлено прекъсване на нежелана бременност се означава с терминът аборт. Това е е медицински процес за прекратяване на бременност, така че тя да не доведе до раждането на бебе. Бременността може да се прекъсне посредством приема на лекарства или като малка хирургична процедура. Една от всеки три жени в своя живот ще претърпи един аборт.

Абортите трябва да се извършват само и единствено в болници или лицензирани клиники и се заплащат от пациентката, освен ако те не се налагат поради някакво сериозно медицинско усложнение. Разходите за абортите може да варират в зависимост от етапа на бременността и метода, използван за извършване на процедурата.

До какъв етап от развитието на бременността може да се постигне успешно и безопасно прекъсване на нежелана бременност?