Обиколка на Корема при Бременност

Няма бременна жена, която да не отделя внимание на своя корем по време на своята бременност и да не се задава въпроси като:
– Дали е нормален?
– Дали не е много заострен?
– Дали не е прекалено увиснал?

От какво зависи обиколката на корема?
Обикновено обиколката на корема при бременност зависи от доста различни фактора като:
– телесната конституция на бременността
– от количеството на околоплодната вода
– от положението на плода
– от колко време е бременна жената т.е в коя седмица е тя
– дали жената има предходни бременности

При жени първескини т.е. които са бременни за първи път се наблюдава тенденция към известно заостряне на корема, но при многораждали той увисва. В началото на бременността  коремът е закръглен, към края на бременността формата на корема на жената е продълговато овална. През 40 – ата седмица на бременността коремната обиколка е средно около 100 – 105см (виж таблицата). Абсолютните стойности нямат особено значение, но в замяна на това заслужава внимание непрекъснатото увеличение на обиколката на корема. Това налага при контролните прегледи и измервания всеки път да се измерва на едно и също място.

Средна коремна обиколка в зависимост от седмицата на бременността

Седмица на бременността