Речник

Мейоза

Обновена: 05-08-2016

Какво е Мейоза?
Мейозата е клетъчно делене, при което се извършва двукратно намаляване на хромозомния брой в ядрaтa на клетките – от една диплоидна клетка ( 2n ) се получават четири хаплоидни ( n ) клетки.

Къде протича мейозата и къде завършва?
Мейозата протича в половите жлези (яйчници и тестиси) и завършва с образуването на специализирани хаплоидни клетки – полови клетки (гамети). В процеса на оплождане половите клетки се сливат и възстановяват диплоидния хромозомен набор на организмите. Той е постоянен за всеки биологичен вид и затова се означава като „паспорт на вида”. Ако в природата не съществуваше такова редукционно делене като мейозата, броят на хромозомите в клетъчните ядра щеше да нараства във всяко следващо поколение. Това би довело до такова увеличване на хромозомния набор, което е несъвместимо с нормалното функциониране на клетките.

Механизъм на мейозата чрез общо 8 фази разделени в 2 етапа всеки по 4 фази
При мейозата клетъчното делене протича в два етапа – първо и второ мейотично делене. И двете деления протичат в 4 фази, същите като фазите при митозата – профаза, метафаза, анафаза и телофаза.
Всяко мейотично делене е предшествано както и митозата от интерфаза, през която се извършва синтез на белтъци, репликация на ДНК, синтез на РНК. Натрупва се енергия, необходима за сложните преобразователни процеси в клетката по време на деленето.

Първо мейотично делене.
Профаза първа на мейозата. През първата профаза центриолата се разделят на две и всяка половинка се придвижва към екватора на клетката. Образуват се и нишките на делителното вретено.След интерфазата хромозомите вече с a удвоени – всяка се състои от две еднакви половини, наречени хроматиди.
Хомоложните (еднакви) хромозоми се доближават една до друга и образуват структура, наречена бивалент. Тя се състои от 4 хроматида. При плътно прилепналите хромозоми в бивалента може да се осъществи размяна на участъци между не сестринските хроматидите на хомоложните хромозоми. Тази картина се нарича хиазма, а явлението– кросинговър.
Метафаза първа. Плътно прилепналите хромозомни двойки се подреждат в областта на екватора и се захващат за нишките на делителното вретено чрез центриолите си.
Анафаза първа. Нишките на делителното вретено се скъсяват, хомоложните хромозоми се разделят и всяка хомоложна хромозома се придвижва към различен полюс на клетката. Тя се състои от две хроматиди.
Телофаза първа. През тази фаза се образуват се две ядра и клетъчното тяло се разделя – получават се клетки с намален брой хромозоми, но всяка от хромозом ите се състои от 2 хроматиди.
След първото мейотично делене следва кратка интерфаза, през която не се осъществява репликация на ДНК.

Второ мейотично делене. То е идентично с митотичното делене.
Втора профаза на мейозата. Центриолите се придвижват към полюсите на клетките и образуват делителното вретено.
Втора метафаза. Хромозомите се разполагат в екваториалната част на клетката. Всяка хромозома се състои от две хроматиди и чрез центромера си е свързана с нишките на делителното вретено. В края на метафазата центромерите се разделят.
Втора анафаза. Нишките на делителното вретено се скъсяват към полюсите на клетката и придърпват хроматидите на всяка хромозома в две противоположни посоки. Така към полюсите на клетката се придвижват вече отделни хроматиди.
Втора телофаза. В полюсите на клетката хромозомите губят очертания, възстановяват се ядрената обвивка и ядърцето. В резултат на цитокинеза клетките се разделят.

Надяваме се да сме били подробни в обясненията за това какво е мейоза, къде протича и къде завършва мейозата. Също така и подробните обяснения за самият механизъм на мейозата. Очаквайте и много други подобни статии за клетъчното делене в човешкият организъм.

Кървене при Бременност

Следваща публикация

Коментари

Оставете коментар

Още от Речник

простагландини

Простагландини

Какво е простагландини? Когато човек е ранен, в тялото му се задейства сложен процес на възпаление и ...
Речник
видеозон

Видеозон

Какво е видеозон? Видеозонът, още познат с термините – ехограф или ултразвук е вид изследване, което представя ...
Речник
ановулация

Ановулация

Какво е ановулация? Менструалният цикъл образно може да бъде оприличен на изящен и деликатен танц на хормони ...
Забременяване
дребна шарка

Дребна шарка

Какво е дребна шарка (Морбили)? Дребната шарка е още позната като Морбили. Тя е много заразно инфекциозно ...
Здраве