170 ден от бременността

Вие сте в 24 седмица и 2 дни. Бебето ви днес:

В матката ушите на вашето бебе не само имат течност около тях, но и вътре. Това е част от причината, поради която то може да чува само някои ниски звукови честоти. Прозяването може да е начин да отблокирате ушите и от сега нататък бебето ви прекарва много време в  прозявки.

Ако се чувствате уморен, не сте сами. Развиващо се бебе се прозява от няколко седмици. Всички бебета са известни с това, че се прозяват в матката, въпреки че причината защо правят това, остава неясна. Прозяването често е придружено от свиване на раменете или разтягане, точно както бихте направили, когато сте уморени. Неродените бебета дори са били видени да разтриват очите си! Вашето бебе за първи път започва да се прозява  около 15 седмици и постепенно започва да го прави все по-често. Точната функция на прозяването за бебето има няколко хипотези. Макар че е трудно да си представите, че едно неродено бебе всъщност е уморено, се оказва, че бебетата, които са анемични се прозяват много по-често от другите. Друга теория е, че прозяването може да помогне на нероденото бебе да регулира количеството на течност или кръвоток, което има в белите му дробове. Или прозяването може просто да бъде примитивен рефлекс, остатък от по-ранен стадий на еволюцията, без да има настояща функция.

Каквато и да е причината за прозяването, ранният етап, в който се развива това в нероденото бебе, и фактът, че всички бозайници са известни с това, че  се прозяват в матката, предполагат, че това играе важна, макар и неизвестна роля в развитието на плода.

Фокусирайте се върху бебето ви:

Слушайте мама:

Ушите на вашето бебе са структурно завършени, а проучванията показват, че то може да ви чуе ясно сега. Амниотичната течност, която обгражда бебето ви, има отлични звуково проводящи свойства. Сърдечният ви ритъм и храносмилателната система осигуряват постоянен фонов ритъм, но то също така е наясно с други звуци. Говоренето с бебето ви ще ви помогне да се свържете с него: изсле