Упражнения при Бременност

Какво представляват упражненията за бременни? – времетраене, сложност и действие!

Гимнастическите упражнения при бременност трябва да се правят сутрин на гладно или поне един час след сутрешната закуска. задължително на отворен прозорец или при предварително проветрена стая. Те не трябва да траят повече от 15—25 минути, като отделните движения не продължават повече от 2—3 минути с почивка от 30—40 секунди между тях.

Всички упражнения при бременност трябва да бъдат леки, свободни, плавни и прости, като се редуват с дихателни движения. Техният вид и подбор зависят от това, дали бременната се е занимавала по–рано с физкултура или не, от срока на бременността и здравното състояние на бременната. Ето защо лечебната гимнастика трябва да става по указание на женската консултация и е добре първите упражнения да бъдат водени групово. След като бременната научи упражненията, тя може да продължи прилагането им у дома си.