Бременност и Работа

Всичко което трябва да знаете за вашата работа по време на бременност и големият въпрос трябва ли да се работи при бременност или е по добре да си останем в къщи.

В научните спорове по въпроса, до каква степен дадена работа е добра или вредна за бременната — независимо дали жената работи навън, или у дома, се посочват редица примери и статистики и както обикновено всеки държи на своето мнение. Някои твърдят: „За бременната е уморително и дори вредно да работи, останете си вкъщи.“ Други считат „Да се стои у дома действа деморализиращо, работете някъде, така всичко ще бъде наред.“
Решението трябва да се вземе след обстойна преценка на фактите и цифрите, цитирани в множество анкети и разбира се от мнението на вашият лекар.

бременност и работа

Умерената заетост извън семейств