Стадии на Бременността

Стадии в Състоянието на Бременната Жена
В хода на бременността могат да бъдат очертани следните 3 стадия в състоянието на майката:

1. Стадий па приспособяване — до 16-ата гестационна седмица на бременността. Налице са гадене, повръщане, отвращение от определени храни, повтарящи се оплаквания.

2. Стадий на привикване или на добро самочувствие. Той включва периода между 17-ата и 28-ата гестационна седмица на бременността. Броят и честотата на отбелязаните смущения намаляват, бременната е психично уравновесена.

3. Стадий на натоварване — от 29-ата гестационна седмица до края на бременността. Издръжливостта по отношение на физически усилия постепенно намалява. Необходимостта от място за растящия детски организъм може да доведе до прояви на притискане на съседни органи. Увеличават се оплакванията, най-вече от страна на гръбначния стълб.

стадии на бременната жена