Бременност

Стадии на Бременността

Обновена: 07-07-2017

Стадии в Състоянието на Бременната Жена
В хода на бременността могат да бъдат очертани следните 3 стадия в състоянието на майката:

1. Стадий па приспособяване — до 16-ата гестационна седмица на бременността. Налице са гадене, повръщане, отвращение от определени храни, повтарящи се оплаквания.

2. Стадий на привикване или на добро самочувствие. Той включва периода между 17-ата и 28-ата гестационна седмица на бременността. Броят и честотата на отбелязаните смущения намаляват, бременната е психично уравновесена.

3. Стадий на натоварване — от 29-ата гестационна седмица до края на бременността. Издръжливостта по отношение на физически усилия постепенно намалява. Необходимостта от място за растящия детски организъм може да доведе до прояви на притискане на съседни органи. Увеличават се оплакванията, най-вече от страна на гръбначния стълб.

стадии на бременната жена

Психиката на бременната жена може да претърпи значителни изменения. Съществени признаци са колебания в настроението, депресия, отвращение от определени храни. Обкръжението взема решаващо участие при тези промени. Това налага създаване на оптимални условия за бременната. Тези изисквания намират израз в законодател­ствата на различните страни, но това не изключва голямото внимание, с което трябва да бъде обкръжена бременната от страна на семейството. Повече или по-малко изразената психична лабилност трябва да бъде приемана с разбиране. Не бива да се забравя, че развитието на плода не зависи единствено от функциите на органите на майката. Психичното благополучие или неблагополучие на бременната оказва влияние върху развитието на детето в майчината утроба.

Стрии при Бременност

Предишна публикация

Проблемно Забременяване

Следваща публикация

Comments

Comments are closed.