Забременяване

Измерване на Базална Температура

Обновена: 24-11-2016

Как се измерва базалната температура?
Базална температура (БТ) се измерва непосредствено след сутрешното събуждане. При измерването на температурата жената трябва строго да спазва следните указания:
– Измерването се прави в продължение най–малко на три месеца.
– Измерването се провежда с обикновен медицински термометър.
– Телесната температура се измерва непосредствено след събуждането. Ставането от леглото може да промени температурата.
– Измерването се извършва винаги по едно й също време от денонощието. Отклонения до един час не играят роля.
– Температурата се мери в ануса, във влагалището или под езика, но винаги на едно и също място.
– Измерването трае 4—5 минути.
– Преди всяко измерване термометърът се проверява да е добре свален, най – добре това да се направи още от вечерта.
– Жената трябва да е спала поне 6 часа, без да е приемала сънотворни.
– Измерените стойности се отбелязват веднага върху предварително подготвена за тази цел графика. Отделните точки се свързват.
– Първият ден на измерването е първият ден на менструацията. Той се обозначава в графата на цикъла с номер 1.
– Денят на повишаването на температурата се разпознава по това, че е първият от следващите дни, през които температурата е с най– малко 3/10 от градуса по–висока в сравнение с предишните дни.

В нормални случаи кривата на цикъла е двуфазова. При 28–дневен цикъл температурата се повишава с 0,3 — 0,6 °С между 12–ия и 14–ия ден след първия ден на последната менструация, като при появата на следващата менструация достига отново изходната стойност. Времето преди повишаването на температурата се нарича хипотермна фаза. Тук температурата се колебае между 36,5 и 36,8 °С. Времето след повишаването се обозначава като хипертермна фаза. Температурата е с 0,3 — 0,6 °С по–висока.
Вече научихте как се измерва базалната температура, сега нека разберем защо е необходимо това.

Какво може да се отчете от внимателно измерване и водене на крива в специалната таблицата и графика на базалната температура? как се измерва базалната температура
Около 5% от всички жени не реагират с повишаване на темпера­турата при нормалното отделяне на прогестерон от жълтото тяло. Друга част от кривите на базалните температури не може да бъде използвана поради фебрилни заболявания, приети лекарства, внос на хормони и неточно провеждане на измерването.
Измерването на базалната температура при около 85% от всички жени е един от най–ценните и достъпни методи за проверка на функцията на яйчниците. То осигурява информация за: наличността на нормален двуфазов цикъл, продължителността на двете фази на цикъла, времето на овулация концепционен оптимум), наличен цикъл без овулация, нарушения в отделянето на яйцеклетката (овулацията) и недостатъчност на жълтото тяло, възможно настъпила бременност или ранно прекъсване на бременността, дните, през които е възможно оплождане.
Върху кривата на базалната температура трябва да се отбележат придружените от повишена температура заболявания, приема на алкохол или лекарства, както и някои други особености, като дните на полово сношение. На практика често съществуват напълно неправилни представи за концепционния оптимум. Някои семейства с желание за дете провеждат половите сношения в дните след повишаването на базалната температура, въпреки че тогава не е възможно забременяване.

Домашно Раждане

Предишна публикация

Спермограма Резултати

Следваща публикация

Comments

Comments are closed.