Раждане

Домашно Раждане

Обновена: 25-04-2013

През миналия век все още голямото болшинство жени избираха домашно раждане у дома си. В болницата отиваха само най-бедните, онези които нямаха соб­ствен покрив или желаеха да скрият, че са раждали.
Днес, напротив, почти всички раждат в родилния дом, а жените които раждат в домашна обстановка са все по – малко. Цифрите от последните преброявания сочат, че от 1000 жени само 4 са предпочели домашно раждат в къщата си. Напредъкът в медицината, сигурността и техниката надвиха тра­дицията. домашно раждане у дома в къщи
Обаче от известно време някои млади семейства искат детето им да се роди вкъщи. Дали това е носталгия по едно романтично минало, връщане към природата или търсене на по – топло обкръжение, отказ от прекалено медицинската атмосфера и техниката. В подкрепа на този отказ винаги се сочи примерът на Холандия, където 30% от ражда­нията протичат вкъщи.
Всъщност няма място да се прави сравнение. В миналото раждане­то в болница носеше риск от родилна треска, когато преди да се въ­веде стерилизирането — върлуваше едва ли не навсякъде и често беше смъртоносна. Днес в родилните домове се справят с всички непредвидени усложнения и смъртността сред родилките почти изчезна. Ще дадем отново пример с Холандия, там предпазните мерки са на изключително високо ниво:
– през време на бременността жените биват навестявани около 15 пъти
– винаги в бли­зост до дома на родилката има пункт за бърза помощ и най-много на 10 минути път от болница
– изискванията за домашно раждане у дома са много строги: на 20% от желаещите се отказва от компетентните органи; освен това през последните години броят на ражданията у дома е намалял.
Ако се направи сравнение с болницата, ето какво говорят цифрите: перинаталната смъртност е два пъти по-висока при ражданията в дома (26 на 1000), отколкото при раждане в болница (11 на 1000).
Ще споменем и град Монпелие: там е сформиран екип, който про­вежда раждания в дома, но нека не се заблуждаваме — изискванията към условията са много строги, почти както е в Холандия.

В заключение: Най-разумното е да родите в родилен дом, а в дома Ви. Такова е мнението всички прочути акушер – гинеколози: „При днешните условия едно домашно раждане у дома, без техниката за диагностика и без възможност за спешна лекар­ска намеса, означава да се поеме много голям риск.“

В някои болници се опитват да създадат домашна атмосфера, сме­няйки декора — цветовете и светлините, за да придадат повече топлота на строгата болнична обстановка; организират се места за срещи и раз­говори на майките. Да се надяваме, че броят на тези гостоприемни ро­дилни домове ще се увеличава, защото родилките много обичат да об­щуват с други майки като тях: „Споделяме си впечатленията, трево­гите. Тази обмяна на мисли между жени — без да се изключват бащите, е като част от раждането“ — казва една майка, която е роди­ла в точно в такава болница.

Винаги ще има жени които, ще желаят домашно раждане в къщи, други ще предпочетат да се доверят на професионалните грижи в болницата, но в края на своята бременност жената ще вземе своето решение за това дали да се подложи на домашно раждане в къщи или да роди в болницата.

Измерване на Базална Температура

Следваща публикация

Comments

Comments are closed.

Още в Раждане