Развитие на Плода

Щом вече сте в тази статия със сигурност изгаряте от желание да научите нещо повече за развитието на ембриона по време на бременността. Развитието на плода може да бъде представено през различни схеми и начини като например развитие на плода по седмици, месеци или през първи, втори или трети триместър. Най – общо казано става въпрос за една и съща информация представена през различна призма. В тази статия сме описали развитието на плода чрез 4 основни стадия – бластогенезата, ембриогенезата, ранно фетално развитие, късно фетално развитие:

стадии на развитие на плода

1-ви Стадии на развитие на плода
Б