Стадии на Бременността

Стадии в Състоянието на Бременната Жена
В хода на бременността могат да бъдат очертани следните 3 стадия в състоянието на майката:
Стадий па приспособяване — до 16-ата седмица на бременността. Налице са гадене, повръщане, отвращение от определени храни, повтарящи се оплаквания.
Стадий на привикване или на добро самочувствие. Той включва периода между 17-ата и 28-ата седмица на бременността. Броят и честотата на отбелязаните смущения намаляват, бременната е психично уравновесена.
Стадий на натоварване — от 29-ата седмица до края на бремен­ността. Издръжливостта по отношение на физически усилия посте­пенно намалява. Необходимостта от място за растящия детски орга­низъм може да доведе до прояви на притискане на съседни органи. Увеличават се оплакванията, най-вече от страна на гръбначния стълб.
Психиката на бременната жена може да претърпи значителни из­менения. Съществени признаци са колебания в настроението, депре­сии, отвращение от определени храни. Обкръжението взема решаващо участие при тези промени. Това налага създаване на оптимални усло­вия за бременната. Тези изисквания намират израз в законодател­ствата на различните страни, но това не изключва голямото вни­мание, с което трябва да бъде обкръжена бременната от страна на семейството. Повече или по-малко изразената психична лабилност трябва да бъде приемана с разбиране. Не бива да се забравя, че развитието на плода не зависи единствено от функциите на органите на майката. Психичното благополучие или неблагополучие на бре­менната оказва влияние върху развитието на детето в майчината утроба.стадии на бременната жена

Споделете статията чрез бутоните по долу или чрез копиране на линк в други женски форуми и сайтове, по този начин правилната информация ще достигне до повече хора :) Благодарим Ви, че споделихте Bremennost.bg със своите приятели :) Дано сме били полезни - Обичаме Ви!

Категория: Бременност

--- ОБРАТНО НАГОРЕ ---