Раждане

Домашно Раждане

Обновена: 25-04-2013

През миналия век все още голямото болшинство жени избираха домашно раждане у дома си. В болницата отиваха само най-бедните, онези които нямаха соб­ствен покрив или желаеха да скрият, че са раждали.
Днес, напротив, почти всички раждат в родилния дом, а жените които раждат в домашна обстановка са все по – малко. Цифрите от последните преброявания сочат, че от 1000 жени само 4 са предпочели домашно раждат в къщата си. Напредъкът в медицината, сигурността и техниката надвиха тра­дицията.домашно раждане у дома в къщи
Обаче от известно време някои млади семейства искат детето им да се роди вкъщи. Дали това е носталгия по едно романтично минало, връщане към природата или търсене на по – топло обкръжение, отказ от прекалено медицинската атмосфера и техниката. В подкрепа на този отказ винаги се сочи примерът на Холандия, където 30% от ражда­нията протичат вкъщи.
Всъщност няма място да се прави сравнение. В миналото раждане­то в болница носеше риск от родилна треска, когато преди да се въ­веде стерилизирането — върлуваше едва ли не навсякъде и често беше смъртоносна. Днес в родилните домове се справят с всички непредвидени усложнения и смъртността сред родилките почти изчезна. Ще дадем отново пример с Холандия, там предпазните мерки са на изключително високо ниво:
– през време на бременността жените биват навестявани около 15 пъти
– винаги в бли­зост до дома на родилката има пункт за бърза помощ и най-много на 10 минути път от болница
– изискванията за домашно раждане у дома са много строги: на 20% от желаещите се отказва от компетентните органи; освен това през последните години броят на ражданията у дома е намалял.
Ако се направи сравнение с болницата, ето какво говорят цифрите: перинаталната смъртност е два пъти по-висока при ражданията в дома (26 на 1000), отколкото при раждане в болница (11 на 1000).
Ще споменем и град Монпелие: там е сформиран екип, който про­вежда раждания в дома, но нека не се заблуждаваме — изискванията към условията са много строги, почти както е в Холандия.

В заключение: Най-разумното е да родите в родилен дом, а в дома Ви. Такова е мнението всички прочути акушер – гинеколози: „При днешните условия едно домашно раждане у дома, без техниката за диагностика и без възможност за спешна лекар­ска намеса, означава да се поеме много голям риск.“

В някои болници се опитват да създадат домашна атмосфера, сме­няйки декора — цветовете и светлините, за да придадат повече топлота на строгата болнична обстановка; организират се места за срещи и раз­говори на майките. Да се надяваме, че броят на тези гостоприемни ро­дилни домове ще се увеличава, защото родилките много обичат да об­щуват с други майки като тях: „Споделяме си впечатленията, трево­гите. Тази обмяна на мисли между жени — без да се изключват бащите, е като част от раждането“ — казва една майка, която е роди­ла в точно в такава болница.

Винаги ще има жени които, ще желаят домашно раждане в къщи, други ще предпочетат да се доверят на професионалните грижи в болницата, но в края на своята бременност жената ще вземе своето решение за това дали да се подложи на домашно раждане в къщи или да роди в болницата.

Измерване на Базална Температура

Следваща публикация

Също може да Ви хареса

Коментари

Оставете коментар

Още от Раждане

запек след раждане

Запек след Раждане

Защо се понякога се получава запек след раждане? Сравнително нормално е да се получи запек за няколко ...
Раждане

Аненцефалия

Аненцефалията е сериозен дефект при раждането, при който бебето се ражда без части на мозъка и черепа ...
Здраве